Omgaan met vuurwerk

Oud en nieuw komt eraan en daar hoort voor veel mensen vuurwerk bij. Vuurwerk oefent een magsiche aantrekkingskracht uit op de meeste kinderen, maar zeker ook op jongeren. Ze vinden het spannend en leuk om ermee bezig te zijn. Alleen hoe zorgt u ervoor dat het leuk blijft en niet omslaat naar gevaarlijk?

Gevaarlijk?

Jongeren voelen zich aangetrokken tot vuurwerk. Jongeren zijn op zoek naar kicks en zijn gevoeliger voor de mogelijke positieve uitkomsten dan voor risico’s. Wat te maken heeft met de hersenontwikkeling.

Gevoeligheid voor beloningen, op zoek zijn naar kicks in combinatie met vuurwerk kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Op you tube zijn talloze filmpjes te vinden om zelf ‘vuurwerkbommen’ te maken. Menig vuurwerk slachtoffer beschrijft achteraf helemaal niet te hebben nagedacht over de optie dat het mis zou kunnen gaan. Vaak denken zij: “Dat overkomt mij toch niet.” Jongeren hebben ons als volwassenen nodig om hun te wijzen op de mogelijke gevolgen van hun gedrag.

Dit kunt u het beste doen door voorlichting te geven. Hoe bespreekt u als ouder de risico’s van vuurwerk met uw puber zonder te preken?

Voorlichting

Praten
   • Ga met uw kinderen in

gesprek

   • door het stellen van ongooglebare, oftewel echte vragen. Wat zijn echte vragen en hoe stelt u ze?

 

   • Echte vragen hebben een aantal voorwaarden:

    • Het antwoord is niet te vinden via Google, vandaar ongooglebaar
    • U weet het antwoord zelf ook niet
    • Het is geen verwijt of bestraffing
    • De ander moet nadenken, bij zichzelf te rade gaan
    • Er is geen goed of fout antwoord
    • U bent echt geïnteresseerd in het antwoord
    • Laat OMA achterwege, laat uw kind zelf nadenken.

Bedenk van te voren waar u het over wilt hebben en wat u echt wilt weten. Geef uw kind ook de tijd om na te denken. Dit soort gesprekken verlopen over het algemeen het makkelijkst als u en uw kind iets aan het doen zijn, bijvoorbeeld de afwas of jullie zitten samen in de auto of lopen buiten.

Wij geven een aantal voorbeelden van echte vragen gericht op omgaan met vuurwerk:

     • Wat vind jij van vuurwerk?
     • Hoe ga jij om met vuurwerk?
     • Wat weet jij over het afsteken van vuurwerk?
     • Wat vind jij het leukst aan vuurwerk?
     • Hoe zorg jij ervoor dat het afsteken veilig blijft?
     • Welke risico’s heeft vuurwerk, denk jij?
     • Wie bepaalt de regels voor het afsteken van vuurwerk? Welke ken jij? Welke vind jij belangrijk?
Wees een OEN
     • Als u wilt praten met uw kind over de gevolgen van vuurwerk stel u dan op als een

OEN

     • en vraag wat uw kind zelf al weet, vaak is dit al een heleboel. De eerder beschreven echte vragen kunnen u daarbij helpen.
Filmpjes
     • Soms kan het makkelijker zijn om aan de hand van een filmpje een gesprek te hebben over de risico’s van vuurwerk. Online zijn er een heleboel te vinden die wijzen op de gevaren van vuurwerk. Zoals onderstaande, waarin twee jongens vertellen hoe het afsteken van vuurwerk misging toen zij zelf met vuurwerk aan de slag gingen. Naar aanleiding van een filpmje kunt u met uw kinderen hierover in gesprek gaan. Bespreek wat ze hebben gezien en wat zij ervan vonden. Probeer het ook nu bij ‘echte vragen’ te houden en vermijd verwijten of straffen.
Veilig vuurwerk afsteken?
     • Weten uw kinderen hoe zij op een veilige manier vuurwerk afsteken? U kunt dit aan uw kind vragen. Vaak denken ouders dat hun kinderen weten dat ze een aansteeklont moeten gebruiken of gebruikt vuurwerk moeten laten liggen en gaan daardoor niet het gesprek aan. Vraag uw kind eens wat hij of zij weet over het afsteken van vuurwerk. En als blijkt dat hij nog wel wat tips kan gebruiken, wijs hem dan eens onderstaand filmpje van Enzo Knol.

Regels

     • Wat zijn de regels eigenlijk die gelden voor het gebruik van vuurwerk? Dit zijn ze in het kort:

     • Vuurwerk kopen mag alleen als een jongere 16 jaar of ouder is en alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar: dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december.
     • Vuurwerk afsteken mag alleen op donderdag 31 december van 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ’s nachts.
     • Illegaal vuurwerk is verboden. Je mag het niet kopen, afsteken of in je bezit hebben.

Voor meer informatie of andere vragen verwijzen wij u naar: http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?1156&all=1

Wij wensen u fijne feestdagen en een prachtige (en veilige) jaarwisseling!

 

      • [hr]

Fotocredit: