Schoolkeuzes

De juiste schoolkeuze maken kan een lastige kwestie zijn. Soms is het gelijk duidelijk doordat de school als dichtste in de buurt is of dat er al een broer of zus op de school zit. Vaak is het toch wat meer werk. Uiteraard wilt u als ouder het beste voor uw kind. Op verschillende manieren kunt u dan informatie verzamelen. Zo kunt u scholen met elkaar vergelijken en een weloverwogen schoolkeuze voor uw kind maken.

De volgende websites en tips helpen u op weg:

www.schoolkeuzerotterdam.nl

In deze digitale schoolkeuzegids staat een korte omschrijving van alle scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Rotterdam en kunt u een school vinden die voldoet aan de criteria die u hebt gekozen. Ook kunt u hier algemene informatie over het voortgezet onderwijs (in Rotterdam) vinden.

Websites scholen

Op de website van elke school kunt u naast extra informatie, ook een impressie krijgen van de sfeer op de school.

De Doorstroomprocedure Rotterdam 2014 – 2015

De Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de activiteiten van scholen, ouders en anderen, rondom de aanmelding van kinderen bij een school voor voortgezet onderwijs. Het gaat erom de overgang van leerlingen van de basisschool naar het regulier voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo heeft iedere leerling voor de zomervakantie een goede plaats binnen het voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Open dagen

Op een open dag kunt u de sfeer daadwerkelijk proeven en alle vragen die u heeft, direct aan de mensen van de school stellen.

Kennismakingslessen

De meeste scholen bieden ook kennismakingslessen aan. Zo kan uw kind de school ‘in bedrijf’ meemaken en alvast een beeld vormen over de gang van zaken in het voortgezet onderwijs.

Gesprek met de school

Heeft u nog onbeantwoorde vragen over een school? Maak gerust een afspraak voor een gesprek op school.

Schoolgids

Iedere school heeft een eigen schoolgids voor ouders. Hierin staan de uitgangspunten van de school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie. In veel gevallen is deze schoolgids op de website van de school te vinden.

Ervaringen van anderen

Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar u en uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag dan wat ze van de school vinden. Hun ervaringen kunnen u helpen om een goed beeld van de school te krijgen.

www.scholenopdekaart.nl

Op de site www.scholenopdekaart.nl  is over scholen in Nederland voor u belangrijke informatie te vinden. U vindt er informatie over de kwaliteit van scholen, de tevredenheid van ouders en van leerlingen over die school, over het oordeel van de leerlingen over veiligheid en over groepsgrootte, slaagpercentages en examencijfers. Ook kunt u informatie vinden over het oordeel van de inspectie (link naar inspectie). Via deze site kunt u informatie van vijf scholen naast elkaar op uw scherm krijgen. Veel Rotterdamse scholen hebben hun pagina op scholenopdekaart al goed ingevuld.

www.onderwijsinspectie.nl 

Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u de kwaliteitskaarten van de scholen bekijken, die door de Inspectie van het Onderwijs zijn samengesteld. Kwaliteitskaarten laten de resultaten zien van de scholen voor voortgezet onderwijs van heel Nederland.

www.5010.nl

www.5010.nl is het informatiepunt waar alle ouders met vragen over het basis- en voortgezet onderwijs terecht kunnen. Via de website kunt u ook per e-mail een vraag stellen. U kunt 5010 ook bellen op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur via het telefoonnummer 0800 – 5010. Als u via een vaste lijn belt is het gratis.

www.rijksoverheid.nl

Op de site van de rijksoverheid vindt u de gids ‘Voortgezet onderwijs 2014 – 2015, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’. U kunt de gids downloaden en uitprinten. Er staat veel algemene informatie in over het voortgezet onderwijs in Nederland.

Jongertip

Overleg vooral ook met uw kind wat hij/zij graag zelf zou willen. Kinderen (vooral van deze leeftijd) willen graag gehoord worden! Vaak is zelf mee mogen denken en haar/zijn mening serieus nemen al voldoende. Is de keuze van uw kind anders dan dat u in gedachte had? Bespreek met elkaar de voor- en nadelen en probeer er samen uit te komen. Zo gaat uw kind straks met zin naar school! Het is allemaal al spannend genoeg. Meer weten over het puberbrein? Lees ons blog over het puberbrein.
[hr]

Bronnen:

Fotocredit: