Trainingen

Soms is het effectiever om met een groep te werken. Een groep zorgt voor verbondenheid, doorzettingsvermogen, reflectie en plezier. Jonger is gespecialiseerd in het geven van workshops en trainingen. Zowel voor leerlingen als ouders en professionals.

Op een praktische en efficiënte manier reikt de trainer de gewenste gereedschappen aan. Door interactieve oefeningen, rollenspellen of fysieke uitdagingen leren deelnemers op de juiste manier te communiceren en adequaat te reageren op bepaalde situaties.

Onderstaande trainingen bieden wij ook op maat gemaakt aan:

Kinderen

W.I.J. training voor groepen

W.I.J. staat voor Wij als groep, Ik als individu en Jij als de ander. De training is speciaal opgesteld voor groepen, te denken valt aan een klas of een sportteam. Per workshop kunnen thema’s geselecteerd worden voor meerdere bijeenkomsten. Zo kan een hele klas getraind worden, een team of een selectief aantal leerlingen met eenzelfde hulpvraag. De leerlingen zijn in kleine groepjes op een creatieve en speelse manier met diverse thema’s bezig. Bovendien is het mogelijk dat de trainer met de leerkracht/coach bespreekt hoe de thema’s tijdens de lessen of training terug kunnen komen. Vaak wordt een ouderavond aan de workshops gekoppeld zodat ouders dezelfde handvatten aangereikt krijgen.

De thema’s die in een workshop behandeld kunnen worden zijn o.a. complimenten, emoties, pesten & plagen, grenzen, eigenwaarde of hoe gaan we met elkaar om. De workshops worden in overleg met de behoefte van de school/sportclub op maat samengesteld.

Boostcamp

Als ouders zien wij allemaal onzekerheid bij onze kinderen. Maar wat doet u als u uw kind ziet veranderen? Als u merkt dat ze liever thuis blijven dan op pad te gaan met vrienden? Heel erg boos worden als iets niet lukt of roepen dat ze toch niks kunnen?

De Boostcamp helpt! De Boostcamp is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes die het zelfvertrouwen een BOOST geeft. Kinderen werken op sportieve wijze aan vaardigheden die zij nodig hebben om op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan. Kijk op www.boostcamp.nu om alles over deze actieve, leuke en leerzame training te lezen.

Rots & Water

Weerbaarheid betekent dat je jezelf tegen negatieve invloeden van buitenaf weet te weren, verbaal en fysiek. Fysiek weerbaar houdt in dat wanneer je aangevallen wordt, je niet verlamt maar actie onderneemt. Soms is het verstandig rustig weg te lopen, soms om weg te rennen en soms om jezelf te verdedigen. Verbaal weerbaar zijn betekent dat je weet wat je moet zeggen wanneer iemand iets tegen je zegt wat je niet wil. Weerbaar houdt ook in dat je na langdurig zeuren nog steeds je standpunt weet vast te houden. Wij bieden zowel de Rots & Water training voor kinderen en/of jongeren van 8-18 jaar als de Methode A en B training (ook wel bekend als Kiezel & Druppel) geschikt voor de kleinere kinderen van 6-8 jaar.

Vriendenprogramma
“Schamen? Aanpakken zal je bedoelen!” Soms voelen kinderen zich angstig, voor toetsen, voor alleen zijn of voor specifieke situaties of voorwerpen. Vaak schamen kinderen, maar ook ouders zich hiervoor. Bij Jonger pakken wij angstklachten aan met behulp van het VRIENDEN programma. Dit is een behandel- en preventieprogramma voor angst en depressie. Kinderen leren vaardigheden ontwikkelen om op een effectieve manier met angst om te gaan. Dit kan zowel in groeps- als individueel verband.

Professionals

Omgaan met pubers in de openbare ruimte

Werkt u in een openbare ruimte waar iedereen welkom is? Merkt u dat u in de loop der jaren steeds meer te maken heeft gekregen met jongeren die overlast veroorzaken? Reageert u geschrokken als er een groepje jongeren voor de deur staat? Zonde! Zowel voor u als de jongeren.

Onze training ‘ Omgaan met pubers in de openbare ruimte’ helpt u begrijpen u wat er achter dat stoere en dwarse gedrag zit. Hoe u daar het beste mee om kunt gaan, wat kunt u wel, maar ook beter niet doen. Het resultaat: Weer met plezier en zekerheid naar uw werk toe gaan.

Boostcamp train de trainer

Wij zijn op zoek naar professionals in de jeugdhulpverlening. Bent u leerkracht, hulpverlener of kindercoach? Lees dan verder!

Als professional in de jeugdhulpverlening komt u regelmatig kinderen tegen met weinig zelfvertrouwen. Bent u op zoek naar een effectieve en leuke manier om kinderen weerbaar te maken? Volg de Boostcamp train de trainer en ga zelf aan de slag.

Training op maat
Heeft uw organisatie kwesties die meer aandacht nodig hebben? We kunnen in samenwerking met u een training voor uw specifieke aandachtspunt(en) uitwerken en verzorgen.

Ouders

Puber in huis

Omgaan met pubers voor ouders: Een training voor ouders van 6 bijeenkomsten over de puberteit. Tijdens deze interactieve training gaan we met de ouders aan de slag en (her)ontdekken we de puberteit. We leggen ouders uit wat er tijdens deze periode veranderd in het gedrag en het lichaam van kinderen. Ook gaan we met elkaar aan de slag hoe we onze kinderen tijdens deze periode goed kunnen begeleiden. We praten over zelfstandigheid en loslaten, grenzen stellen, praten met je puber en de overgang naar het middelbaar onderwijs.

Het resultaat: minder conflicten en betere gesprekken met elkaar.

Training op maat
Heeft u op school kwesties die meer aandacht nodig hebben? We kunnen in samenwerking met u een training voor uw specifieke aandachtspunt(en) uitwerken en verzorgen.
Jonger biedt ook workshops voor kinderen, ouders en professionals aan

Trainingen voor scholen

Soms is het effectiever om met een groep te werken. Een groep zorgt voor verbondenheid, doorzettingsvermogen, reflectie en plezier. Jonger verzorgt workshops en trainingen op school. Zowel voor leerlingen als ouders en opvoeders.

Op een praktische en efficiënte manier reikt de trainer de gewenste gereedschappen aan. Door interactieve oefeningen, rollenspellen of fysieke uitdagingen leren deelnemers op de juiste manier te communiceren en adequaat te reageren op bepaalde situaties.

Onderstaande trainingen bieden wij ook op maat gemaakt aan:

Trainingen voor leerlingen

Weerbaarheidstrainingen
Deelnemers: Wij bieden oa de Rots & Water training voor leerlingen van de bovenbouw basisschool en de middelbare school, als de Methode A/B training (ook wel bekend als Kiezel & Druppel) voor leerlingen van de onderbouw basisschool. Het geeft hen handvatten bij het communiceren met anderen en opkomen voor jezelf.
Leerdoelen: Zowel Rots en Water als Methode A/B zijn psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen. Psycho fysiek betekent dat je door middel van lichamelijke oefeningen fysieke, mentale en sociale vaardigheden aanleert. Oefening (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. De training is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en zelfreflectie. Meer informatie over deze training staat onder het thema Weerbaarheid.
Duur: In overleg met school.
Jezelf De Baas Agressie Regulatie Training
Deelnemers: Fysieke agressie regulatie ( beheersing ) voor jongeren. Door gebruik te maken van een praktische methodiek worden jongeren geleerd met hun agressie om te gaan. Blijvende gedragsverandering bij de jongeren is het uiteindelijke doel.
Leerdoelen: De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: •Aanleren van sociale vaardigheden. •Het verkrijgen van impulscontrole. •Aanpassen van het moreel redeneren. •Groepsopdrachten waar samenwerken centraal staat •Vertrouwensoefeningen •Verplaatsingen waar het groepsproces centraal staat. Aan de hand van uitdagende en aantrekkelijke verdedigingssporten zoals aikido, judo en karate wordt er aan het gedrag van de jongeren gewerkt. Gedragsverandering bij deze jongeren is het uiteindelijke doel waarbij er voortdurend wordt gewerkt aan het verkrijgen van vaardigheden om beter om te gaan met hun boosheid.
Duur: In totaal 10-15 bijeenkomsten van ca 1 uur. Afhankelijk van groepsgrootte en individuele leerdoelen kan gekozen worden voor minder of meer bijeenkomsten, of langere of kortere bijeenkomsten.
SAFE Training
Deelnemers: SAFE staat voor Sociale vaardigheden, Assertiviteit, Faalangst en Examenvrees. Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. De training helpt de kinderen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, overwinnen van angsten en opbouwen van zelfvertrouwen.
Leerdoelen: Het ontwikkelen van het zelfvertrouwen staat centraal. Via verschillende methoden worden de kinderen en jongeren op weg geholpen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Ze leren kijken naar de dingen die zij goed kunnen en hun angsten overwinnen. Als daarbij de sociale vaardigheden vergroot worden, heeft dit invloed op het zelfvertrouwen en welbevinden van de jeugdige.
Duur: In totaal 10 bijeenkomsten van ca 1 uur. Afhankelijk van groepsgrootte en individuele leerdoelen kan gekozen worden voor minder of meer bijeenkomsten, of langere of kortere bijeenkomsten.
Brugklas training
Deelnemers: Deze training is bedoeld voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. De training laat ze ervaren wat ze van de brugklas kunnen verwachten en ze leren vaardigheden die ze op de middelbare school nodig hebben.
Leerdoelen: Er komen verschillende onderwerpen aan bod die een rol spelen bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Van wat de kinderen er van kunnen verwachten tot aan veranderingen in de pubertijd. Naast theorie worden er ook fysieke oefeningen gedaan zodat de leerlingen zich meer zelfbewust worden van lichaamshouding en grenzen.
Duur: In overleg met school. Het is wenselijk dat er een aantal bijeenkomsten voor de start van de school en een aantal bijeenkomsten tijdens de schoolperiode plaatsvinden.

Andere bijeenkomsten

Informatieavond voor ouders
Aan de hand van een door u gekozen thema verzorgt Jonger een interessante avond voor de ouders van uw leerlingen. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn pesten en cyberpesten of omgaan met examenstress.
W.I.J. training voor groepen

W.I.J. staat voor Wij als groep, Ik als individu en Jij als de ander. De training is speciaal opgesteld voor groepen, te denken valt aan een klas of een sportteam. Per workshop kunnen thema’s geselecteerd worden voor meerdere bijeenkomsten. Zo kan een hele klas getraind worden, een team of een selectief aantal leerlingen met eenzelfde hulpvraag. De leerlingen zijn in kleine groepjes op een creatieve en speelse manier met diverse thema’s bezig. Bovendien is het mogelijk dat de trainer met de leerkracht/coach bespreekt hoe de thema’s tijdens de lessen of training terug kunnen komen. Vaak wordt een ouderavond aan de workshops gekoppeld zodat ouders dezelfde handvatten aangereikt krijgen.

De thema’s die in een workshop behandeld kunnen worden zijn o.a. complimenten, emoties, pesten & plagen, grenzen, eigenwaarde of hoe gaan we met elkaar om. De workshops worden in overleg met de behoefte van de school/sportclub op maat samengesteld.

Boostcamp
Deelnemers: Deze training is bedoeld voor jongens en meisjes. Het geeft hen handvatten bij het communiceren met anderen, diverse actuele thema’s en opkomen voor jezelf.
Leerdoelen: Met een groep gaan we aan de slag en werken we aan conditie, zelfvertrouwen en zelfrespect. Kijk op wwww.boostcamp.nu voor meer informatie over deze training.
Duur: De Boostcamp wordt gedraaid in een cyclus van 16 lessen. Je koopt een strippenkaart voor 12 lessen en bepaalt zelf aan welke thema’s je kind deelneemt. Je kan dus op ieder moment inschrijven en zo hoef je nooit meer te wachten tot een training start. Lees hier meer over tarieven en inschrijving.
Training op maat
Heeft u op school kwesties die meer aandacht nodig hebben? We kunnen in samenwerking met u een training voor uw specifieke aandachtspunt(en) uitwerken en verzorgen.
Jonger biedt ook trainingen aan particulieren

Trainingen voor kinderen en jongeren

Soms is het effectiever om met een groep te werken. Een groep zorgt voor verbondenheid, doorzettingsvermogen, reflectie en plezier. Jonger verzorgt daarom ook trainingen en workshops aan groepen. Zowel voor kinderen en jongeren als ouders en opvoeders.

Op een praktische en efficiënte manier reikt de trainer de gewenste gereedschappen aan. Door interactieve oefeningen, rollenspellen of fysieke uitdagingen leren deelnemers op de juiste manier te communiceren en adequaat te reageren op bepaalde situaties.

Wij bieden trainingen ook op maat gemaakt aan:

Rots & Water weerbaarheidstraining
Deelnemers: Wij bieden zowel de Rots & Water training voor kinderen en/of jongeren van 8-18 jaar als de Methode B training (ook wel bekend als Kiezel & Druppel) geschikt voor de kleinere kinderen van 6-8 jaar. Het geeft hen handvatten bij het communiceren met anderen en opkomen voor jezelf.
Leerdoelen: Zowel Rots en Water als Methode B zijn psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen. Psycho fysiek betekent dat je door middel van lichamelijke oefeningen fysieke, mentale en sociale vaardigheden aanleert. Oefening (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. De training is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en zelfreflectie. Meer informatie over deze training staat onder het thema Weerbaarheid.
Duur: In totaal 10 bijeenkomsten van ca 1 uur. Afhankelijk van groepsgrootte en individuele leerdoelen kan gekozen worden voor minder of meer bijeenkomsten, of langere of kortere bijeenkomsten.
De Boostcamp

De Boostcamp is een training voor jongens en meisjes die het zelfvertrouwen van iedereen een BOOST geeft. Alle informatie over de Boostcamp kunt u nu vinden op één plek, www.boostcamp.nu.

8 September starten de lessen weer. Ook deze keer worden ze gegeven in het Kralingse Bos in Rotterdam. Doe mee en meld je aan. Wie weet zien we je dan.

Thema bijeenkomst
Heeft u zelf een thema waar u samen met andere ouders of opvoeders meer over zou willen weten? Jonger verzorgt thema bijeenkomsten op maat. Neem contact op voor meer informatie.

 

Jonger biedt ook trainingen op school.