Time out vs Time in….

Nederland is in de ban van de “Nanny on tour”. De discussie over time out vs time in tussen deskundigen en ouders laait op. Het programma houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Sinds de start van het TV-programma krijgt Jo Frost veel kritiek op haar manier van omgaan met kinderen. Het zou te kil en afstandelijk zijn en er is zelfs een movement op internet om haar te stoppen, misschien heeft u hem al voorbij zien komen, #stopjofrost.

Wel of geen ‘naughty spot’ lijkt de grote vraag te zijn. Een middenweg lijkt in het geheel enigszins zoek, je bent voor of je bent tegen. Als ouder kan het erg lastig zijn, u wilt natuurlijk uw kind zo goed mogelijk opvoeden en dat op de best mogelijke manier doen. Maar als zelfs deskundigen elkaar tegen lijken te spreken, wat moet u dan als ouder als u het even niet meer weet?

Voordat we hier dieper op in gaan geven wij graag eerst even wat achtergrondinformatie over de befaamde time out met behulp van een naughty spot en de time in.
Als een kind herhaaldelijk niet luistert kan hij op de naughty spot gezet worden (een meubel waar het kind moet zitten als het iets fout heeft gedaan). Op die manier kunt u uw kind grenzen bieden en leert hij dat bepaalde dingen moeten, zonder er eindeloos over te discussieren.
De tegenstanders van de time out, geven aan dat kinderen met een bepaalde reden zich negatief gedragen en dat we daar aandacht aan moeten besteden zodat we onze kinderen beter zouden kunnen helpen. Om die reden adviseren zij juist een time in op het moment dat een kind negatief gedrag laat zien, wat inhoudt dat u uw kind bij uw neemt, het gedrag benoemt, uw kind kalmeert en er vervolgens samen over praat.

Een eenduidig antwoord op de vraag wat het beste is om te doen als uw kind niet luistert kan eigenlijk niet gegeven worden. Dat is per situatie afhankelijk, waarbij u ook moet vertrouwen op uw eigen gevoel.

Waar iedereen het uiteindelijk wel over eens lijkt te zijn is dat kinderen grenzen nodig hebben. Ze hebben u als ouder/volwassene nodig om te leren dat niet alles kan en mag en dat er regels zijn waar we ons aan moeten houden. Dit bereid kinderen voor op het leven in onze maatschappij.

Maar wat dan als u een keertje nee zegt en uw kind luistert niet, gaat door, wordt boos en kijkt naar u om te zien hoe u hierop gaat reageren. Een time out kan dan een goede oplossing zijn. Uw kind leert dat u het meent en weet waar de grens ligt. Maar wat u als u als ouder zich daar helemaal niet fijn bij voelt, of u het idee heeft dat het bieden van een time out de situatie alleen maar verder op de spits drijft? Is dan de zogenoemde time in, waarbij u uw kind juist niet uit de situatie haalt maar bij u houdt, de oplossing? Of zijn er andere mogelijkheden?

Wij geven u graag een aantal tips:
  • Kinderen hebben behoefte aan grenzen, duidelijkheid en structuur. Probeer dit te bieden en wees hier consequent in. Zo weet uw kind wat er van hem of haar verwacht wordt;
  • We hoeven niet altijd te spreken over een time-out of een time-in. Als u goed nagaat waar het gedrag vandaan komt, kunt u ook beter de inschatting maken wat op dat moment belangrijk is: uit de situatie halen of van de situatie leren op het moment dat het plaatsvindt;
  • Zijn er stressvolle of grote veranderingen geweest in uw leven? Bijvoorbeeld een verhuizing, scheiding of verlies van een dierbaar iemand? Dit kan invloed hebben op het gedrag van uw kind. Probeer hier aandacht voor te hebben en het te benoemen;
  • Bagatelliseer het gevoel van uw kind niet, benoem het wel. Uw kind voelt zich zo en dan is dat zo. Volwassenen zijn vaak geneigd (omwille van het kind) het gevoel van tafel te vegen en goed te praten ‘nee joh, daar hoef je helemaal niet boos over te worden’. ‘Het is echt niet nodig om daar zo verdrietig over te zijn’. Enkel benoemen geeft een kind veel meer ruimte en lucht: ‘dus dat maakt je echt heel boos’. ‘Je bent echt heel verdrietig he’. Lees ons blog ‘omgaan met negatieve gevoelens’ voor meer informatie hierover;
  • De hiervoor genoemde tip betekent niet dat u uw kind niet op het gedrag kunt aanspreken. U kunt aangeven dat het boos mag zijn, maar het gedrag (bv schreeuwen) moet stoppen. Gebruik hiervoor de ‘ik-booschap’, lees ons blog ‘ik-boodschap’, voor meer informatie;
  • C’est le ton qui fait la musique. Oftewel ‘het is de toon die de muziek maakt’. Hoe iets gezegd wordt is bepalend voor hoe iets opgevat wordt. Let op uw toon en houding wanneer u uw kind aanspreekt. Wilt u dat uw kind rustig wordt? Probeer zelf ook rustig te blijven. Loop anders even zelf uit de situatie weg en haal een paar keer diep adem voordat u uw kind aanspreekt op zijn gedrag.
Kortom:

Er is niet één manier om uw kind nieuw gedrag te leren en ongewenst gedrag af te leren. Een discussie over time out versus time in is zinvol omdat we op die manier stil staan bij de opvoeding van onze kinderen. Of het per definitie goed of fout is zal per kind, ouder(s)/opvoeder(s) en situatie bekeken moeten worden.

Wij vinden een TV-programma als de “Nanny on Tour” nog steeds zinvol. Als ouder kunt u hier een hoop van opsteken. Het doet ons inzien dat we als ouder(s) allemaal wel eens vragen hebben over de opvoeding van onze kinderen.

Jonger geleerd, is oud gedaan.

Heeft u vragen hebben over de opvoeding van uw kind of andere diensten van Jonger? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De professionals van Jonger denken graag met u mee. Wij werken niet aan de hand van een vaste methode. De methode die het beste werkt is de methode die bij u en uw kind past. Een methode op maat!
[hr]

Fotocredit: