Praten over vrede met kinderen

Gezien de recente gebeurtenissen in Istanbul kan het helpend voor kinderen zijn om aandacht te besteden aan het thema vrede. Met kinderen kan goed gesproken worden over wat vrede voor hen inhoudt. Het helpt kinderen nadenken over hoe zij bijdragen aan een betere wereld. Het is ook positiever dan stilstaan bij oorlog. In plaats van hoe willen we het niet, denken we na over hoe willen we het wel. Wij vonden een mooie oefening om hier met kinderen bij stil te staan en die zowel in de klas als thuis toe te passen is:

Oefening: Brainstorm over vrede

Elk kind krijgt post-its. De kinderen krijgen een aantal ronden om te brainstormen over vrede. Voor elke ronde kan een vraag gesteld worden. Je kunt per vraag de post-its een andere kleur geven. Na elke ronde mogen de kinderen de post-its op de muur plakken. De leerkracht (of ouder) staat stil bij de antwoorden door ze plenair te bespreken. Kinderen kunnen erop reageren en er mag over gediscussieerd worden.

Vragen die gesteld kunnen worden:

  • Hoe ziet vrede eruit voor jou?
  • Hoe zorg jij voor vrede?
  • Hoe klinkt vrede voor jou?
  • Hoe voelt vrede voor jou?

Verder kunnen kinderen behoefte hebben om over de gebeurtenissen in gesprek te gaan. Op verschillende sites worden tips gegeven om met kinderen in gesprek te gaan over terrorisme. De volgende tips kunnen helpend zijn bij kinderen vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar:

Om erachter te komen waar uw kind over nadenkt:

  • Vraag wat het kind heeft gezien en/of gehoord over de gebeurtenissen.
  • Vraag of er met elkaar over gesproken wordt (kinderen onderling) en wat er dan gezegd wordt? Of dat er in de klas door de leerkracht aandacht aan besteed is en wat er dan besproken wordt?
  • Vraag naar wat het kind zijn of haar idee erbij is. Heeft het er vragen over? Denkt het er vaak over na? Hoe voelt uw kind zich erbij?

Het is belangrijk eerst met de vragen zoals hierboven omschreven af te tasten waar uw kind mee bezig is. Zo sluit u aan bij zijn belevingswereld. Anders loopt u de kans dat u meer vertelt dan nodig is en het bij uw kind misschien juist meer vragen oproept. Vaak is vragen stellen nog belangrijker en komt u daar verder mee dan dat u zelf vertelt.

Tips om vervolgens aan te sluiten bij uw kind:

  • Wanneer u merkt dat uw kind angstig is probeer deze angst dan serieus te nemen. Het is goed het te normaliseren door te vertellen dat het bij meer mensen angst oproept en dat dit niet vreemd is. Zeg liever niet dat het niet nodig is om bang te zijn. Kinderen kunnen zich dan niet serieus genomen voelen. Ons blog: praten over negatieve gevoelens, sluit hierbij aan.
  • Probeer uw kind reële gedachten aan te leren. U kunt de gedachten van uw kind herhalen en erbij aansluiten door aan te geven hoe u de situatie ziet. Zo probeert u bij uw kind aan te sluiten en neemt u uw kind serieus,  maar bent u wel zijn gedachten naar reële gedachten aan het brengen.
  • Probeer uw kind gerust te stellen. Vertel uw kind over wat er wel goed gaat. Licht uw kind in over hulpdiensten die er bestaan, hoe goed er op gelet wordt en dat het heel erg is maar nog altijd zelden plaatsvindt.

We realiseren ons dat het een moeilijk onderwerp van gesprek kan zijn. Toch is het goed om na te gaan waar uw kind mee bezig is. Via Social Media zijn kinderen van meer op de hoogte dan we ons soms beseffen. Blijf met uw kind het gesprek aangaan, zodat uw kind weet dat het bij u terecht kan wanneer het met vragen rondloopt.

Heeft u vragen over ons blog. Of misschien heeft u suggesties voor een bepaalt onderwerp. Geeft u deze gerust aan ons door!