Passend onderwijs voor elk kind

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Doelen passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet mogelijk is gaat het kind naar het speciaal onderwijs.
  • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

De school heeft hierbij een zorgplicht: er moet altijd een passende plek voor een leerling zijn. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding);
  • een aanbod op een andere reguliere school;
  • een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. Het filmpje onderaan deze pagina geeft een helder overzicht over passend onderwijs.

Passend onderwijs en de diensten van Jonger

Het passend onderwijs wordt in de regio Rotterdam georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam. De school regelt samen met het samenwerkingsverband de arrangementen voor de kinderen. In eerste instantie zal een arrangement ook uitgevoerd worden door de professionals van het PPO Rotterdam (per school is er een schoolcontactpersoon vanuit het samenwerkingsverband). Wanneer dit aanbod niet toereikend is bestaan er mogelijkheden voor de school om gebruik te maken van individuele maatwerkoplossingen. Dit mag enkel wanneer hierdoor het kind regulier onderwijs kan blijven volgen, waar het zonder deze maatwerkoplossing dit niet meer zou kunnen. Op deze manier kan het zijn dat Jonger een maatwerkoplossing biedt.

Scholen kunnen in samenwerking met het samenwerkingsverband het maatwerkbudget aanvragen via:
http://www.pporotterdam.nl/professionalsteunpunt/arrangementen (zie hier wat dat inhoudt en het formulier hoe de school dit aan kan vragen).

Neem vrijblijvend contact op over het inzetten van begeleiding vanuit Jonger op school. Bekijk hier ons aanbod op school.
[hr]
Bronnen:

https://www.youtube.com/watch?v=v3AmwbASc78&feature=youtu.be