Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die de cognitieve mogelijkheden van het kind in kaart brengen. Het onderzoek geeft een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind op dat moment. De resultaten staan niet voor altijd vast en hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar. 

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen.

Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel van het onderzoek. Bij Jonger werken wij met: 

Onze werkwijze

De duur van het onderzoek varieert van 1,5 tot 2 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen. Met uitzondering van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO 2) deze wordt in groepsverband afgenomen in groepen van maximaal 15 leerlingen. 

De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als motivatie, concentratie, vermoeidheid en medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol. In overleg kunnen wij naar de school van uw kind komen. Met als voordeel dat het onderzoek in een vertrouwde omgeving wordt afgenomen. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan zorgen wij voor een geschikte en prikkelarme ruimte.

Vraag direct een offerte op voor een overzicht van onze prijzen via het contactformulier.