Intelligentieonderzoek

De vraag wat intelligentie is, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei situaties in onze omgeving om kunnen gaan. Intelligentie is een belangrijke, maar zeker niet de enige, voorspeller van schoolprestaties. Als ouder wilt u graag dat uw kind presteert naar zijn mogelijkheden.

Ook voor uw kind, is het belangrijk om op het juiste niveau passend en uitdagend onderwijs te volgen. Niet altijd komt de intelligentie van iemand voldoende tot uiting in het schoolsysteem. Bijvoorbeeld door zaken als faalangst of een onvoldoende klik met de onderwijzer. Ondanks een goede intelligentie kunnen er dan matige resultaten gehaald worden. Maar door hard werken en een grote motivatie is het ook mogelijk om met een lagere intelligentie toch redelijk te presteren.

Wanneer bekend is wat een kind kan en wat er verwacht kan worden van hem of haar, geeft dit duidelijkheid. Uw kind  kan gemakkelijker geholpen worden.

Het intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek bestaat uit vragen en opdrachten. Een deel van deze taken doet een beroep op de verbale vaardigheden. Het gaat over van alles wat met taal te maken heeft. Om zo inzicht te krijgen in wat uw kind ‘weet’. Het andere deel richt zich op de performale vaardigheden (‘doe-taken’). Dit gaat over alles wat niet met taal te maken heeft en richt zich op wat uw kind ‘kan’. Het onderzoek geeft een beeld van de sterkte en minder sterke kanten van uw kind op dat moment. De resultaten staan niet voor altijd vast en hebben een geldigheidsduur van 1-2 jaar.

Wanneer biedt een intelligentieonderzoek uitkomst?

Er zijn verschillende redenen om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren zoals:

  • Algemene vragen omtrent het onderwijs- en ontwikkelingsniveau van uw kind;
  • Een second opinion, bij tegenvallende resultaten op bijvoorbeeld een Cito toets;
  • Leerproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of uitgesloten dat deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind;
  • Een schoolkeuze waarbij nog niet duidelijk is welk schoolniveau het best past.
Onze werkwijze

De duur van het onderzoek varieert van 1,5 tot 2 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen. De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als motivatie, concentratie, vermoeidheid en medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol. In overleg kunnen wij naar de school van uw kind komen. Met als voordeel dat het onderzoek in een vertrouwde omgeving wordt afgenomen. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan zorgen wij voor een geschikte en prikkelarme ruimte.

Tarieven

Neem vrijblijvend contact met ons op over de tarieven. Ons tarief is  inclusief intake, onderzoek, uitwerking, advies en rapportage. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten helaas niet.

Vraag direct een offerte op voor een overzicht van onze prijzen via het contactformulier.