Motivatie bij jongeren

Er wordt meestal gesproken van twee soorten motivatie:

  • Extrinsieke motivatie: de motivatie ontstaat vanuit een externe bron. Bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning of een straf bij een bepaalde handeling.
  • Intrinsieke motivatie:  bij deze komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Deze handelt niet om een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontkomen, maar vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit op het moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst.

Metaforisch beschreven: bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Eigenlijk willen we het liefst bij een individu intrinsieke motivatie bereiken. Zodat, in dit geval de jongere, heel goed inziet waarom het voor hem of haarzelf zo van belang is de handeling uit te voeren. Dit is het sterkst en levert het meeste effect op. Maar wanneer de jongere niet voldoende heeft aan intrinsieke motivatie, dan is het goed dat we de motivatie proberen te versterken door een extrinsieke motivatie aan te bieden. Het sterkst bij deze is een beloning, maar afhankelijk van de activiteit kan het ook een consequentie zijn.

“Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft.”

Motivatie door drijfveren

We spreken vaak over ongemotiveerde jongeren wanneer blijkt dat een jongere weer niet in de klas verschijnt of zijn opdracht niet heeft gemaakt etc. We kunnen in dit geval zeggen dat de jongeren bij demotivatie dus geen drijfveer heeft wat hem aanzet tot bepaald gedrag. Zowel extern (er staat geen goede beloning tegenover) als intern (geen eigen doel of eigen wens) ontbreekt dit hem.

Dit houdt in dat we jongeren wel een drijfveer kunnen aanreiken, die de jongere langs ongemakken helpt om zijn doel te bereiken en die hem doet inzien waarom het nodig is het geen te doen wat hij moet doen.

Geef een duidelijke ‘waarom’

Jongeren worden ook wel ‘generation why’ genoemd. De reden hiervoor is dat jongeren zich altijd zullen afvragen ‘waarom doe ik dit’ en ‘waarom is dit belangrijk voor me’. Wanneer zij geen reden vinden voor iets wat ze moeten doen zullen zij niet snel de motivatie kunnen opbrengen om hetgeen toch uit te voeren. Drijfveer is dat ze het nut inzien van waarom ze hetgeen zouden doen wat ze moeten doen.

Deel lange termijn doelen op in korte termijn doelen

We nemen een veel voorkomend voorbeeld. Huiswerk. Stel uw zoon of dochter wil zijn huiswerk van geschiedenis niet maken. Hij ziet er het nut niet van in, heeft er geen zin in en de leraar is ook niet aardig. Kijk en bespreek wat uw kind later worden wil. Maak van het lange termijn doel een korte termijn doel. ‘Dan zul je geschiedenis moeten leren zodat je een voldoende haalt en kan slagen voor je examen.’ Doel: ‘Ik wil piloot worden, dan zal ik mijn diploma moeten halen en dus slagen en leren voor mijn examen.’ Dit wordt dan de drijfveer om toch te gaan leren.

Leer uw kind doorzetten

Leg uw kind uit dat hij iets niet leuk mag vinden. Toon begrip. ‘Maar hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden?’ ‘Ik vind het niet erg dat je het stom vindt, maar ik vind het wel erg als je het niet afmaakt.’ U leert uw kind door te zetten. En inzien dat wanneer je iets doet wat moeilijk is, maar goed is om te doen, dit je een gevoel van vervulling oplevert. De drijfveer is het gevoel van vervulling als uw kind het geen afmaakt waar hij /zij mee bezig is.

‘Wat je wilt communiceren met je kind is dat je moet doen wat je moet doen zodat je kunt doen wat je wilt doen’. Josh shipp.

Bied uw kind een rolmodel

Bied uw kind dingen aan die hem inspireren. Uw kind wil computerprogrammeur worden. Zoek een persoon op die dit is. Uiteraard vertelt deze persoon de dingen die je moet doen om succesvol te zijn op dat gebied en over bepaalde offers die je moet maken.

Verdiep u in de helden van uw kind. Een bekende zanger of sporter is ook gekomen waar hij is door doelen te bereiken. Misschien is de persoon ook een keer gezakt of heeft verkeerde keuzes gemaakt alvorens hij doorhad dat hij door moest zetten om te bereiken wat hij wilde. Het is goed uw kind hier inzicht in te geven. Laat uw kind niet de eindresultaten van hun helden kennen maar laat ze de eerste stappen van hun helden bestuderen.

Zelf is het ook fijn als we mensen om ons heen hebben die ons inspireren. Je realiseert je dat het gewoon mensen zijn, geen super mens. Ze maken ook fouten, hebben blokkades maar bleven volhouden. Het doet je denken, ‘wow, dit is mogelijk!’ ‘Als zij het deden, waarom ik niet?’. Het werkt niet anders bij onze kinderen.

De drijfveer is dat je weet dat je een held kan worden door vol te houden. Daarnaast vergroot het uw kind zijn zelfvertrouwen als hij leert dat andere mensen ook fouten maken en er toch gekomen zijn.

Motivatie door zelfvertrouwen

De motivatie van een jongere wordt ook sterk beïnvloed door de verwachtingen die hij heeft over zijn eigen effectiviteit, de moeilijkheidsgraad van een handeling en de mogelijke uitkomst(en) van zijn handelen. Uw kind zal logischerwijs minder gemotiveerd zijn tot een handeling waarvan hij/zij verwacht dat deze nooit zal slagen of tot niets goeds zal leiden.

Bied hulp, geen oplossing

Beperk uw kind niet door dingen voor hem te gaan doen. Maar moedig uw kind aan door hem te helpen een plan te ontwikkelen hoe ze het zelf kunnen doen. Leer uw kind wel om hulp te vinden, maar dit kan ook doordat hij zelf op onderzoek uit gaat op het internet of dat hij hulp bij een vriendje vraagt. Vraag hem waar hij specifiek hulp bij nodig heeft. En leg uit dat je het geen probleem vindt om hem te helpen maar het niet voor hem gaat doen. Zo haalt u wel de druk weg maar laat u uw kind het zelf doen waardoor hij veel meer zelfvertrouwen ontwikkelt.
Vraag jezelf af: help ik mijn kind echt te helpen of doe ik het voor mezelf? Wil ik dat hij een voldoende haalt zodat ik niet voor schut sta of wil ik dat mijn kind iets leert.

Wanneer lukt het wel?

Een voorbeeld om in deze het zelfvertrouwen te vergroten is om met uw kind terug te kijken op een tijd wanneer het hem/haar wel lukt om bijvoorbeeld geconcentreerd te zijn en dan proberen om die omgeving te dupliceren. Gaan zitten en praten met uw kind over zijn beste omgeving en de instrumenten die hij nodig heeft om te slagen. Dus moedig uw kind aan zichzelf beloningen te geven als dat is wat hij nodig heeft (bijvoorbeeld na 20 minuten leren, 10 minuten pauze). Nogmaals, u helpt hem zonder het te doen voor hem.

Van stap 10 naar stap 1

Jongeren kijken vaak naar stap 10 en zien stap 1 niet. Leer ze het delen in kleine stapjes. Bijvoorbeeld ‘Ik heb een belangrijke presentatie volgende week.’ ‘Hoe kom je daar?’ Stap voor stap. Plan samen wanneer welke stap uitgevoerd kan worden, zodat dit overzichtelijk is voor uw kind.

Motivatie door plezier

De meeste mensen zijn meer gemotiveerd om iets leuks te doen in plaats van iets saai.
Plezier is het belangrijkste ingrediënt om jongeren actief en gemotiveerd deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Onderzoek met uw kind welke activiteiten ze graag doen en moedig ze aan om dat te doen. Ook al is het niet uw favoriete keuze, probeer toch interesse en waardering te tonen.

Geef uw kind een uitdaging

Jongeren, vooral jongens, reageren vaak op concurrentie. Ongeacht hoe ondergeschikt de taak, elke klus kan worden omgevormd tot een passievolle activiteit als er een competitief aspect in betrokken is. Bij concurrentie heb je niet altijd andere nodig om tegen te concurreren, de uitdaging kan hem ook zitten in het verbeteren van eigen eerder geleverde inspanningen.

Bied de activiteit leuk aan

Als uw kind wel iets wil leren met behulp van games, of het bekijken van een film, of zoeken op het internet moedig hem dan ook aan dit te doen. Met behulp van technologie als onderdeel van een taak maakt het meteen aantrekkelijker voor jonge mensen van vandaag.

Dit waren een aantal stappen die u kunt toepassen om uw kind te motiveren. Niet alleen voor ouders zijn deze tips nuttig, ook als hulpverlener of voor ieder ander die met jongeren werkt zijn deze methoden bruikbaar! De professionals van Jonger maken gebruik van deze methoden om jongeren te motiveren tijdens de training en individuele begeleiding. Bij alle begeleiding die we bieden geldt dat we kijken naar wat de jongere(n) beweegt en motiveert , wat wij als professional zelf te bieden hebben en wat er voor nodig is om echt maatwerk te kunnen bieden.

Jonger motiveert!

Jonger helpt jongeren te motiveren. Zowel jongeren als hun ouders, instellingen en scholen kunnen hiervoor terecht bij de professionals van Jonger. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

[hr]

Bronnen