Week tegen pesten 2016

De week tegen pesten loopt op zijn einde. Deze keer stond de leraar centraal. Want de leraar, die doet ertoe!

Groepsdynamica

Elke groep heeft een eigen groepsdynamiek en die verschilt per groep. Want, elke groep is anders. Dat heeft te maken met de samenstelling van een groep maar ook met de leerkracht.

Soms ontstaat er vanzelf een positieve en fijne sfeer in een groep. Waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en waar er met plezier en respect gewerkt wordt. Veel vaker komt die balans niet vanzelf en zijn er kinderen die teveel aandacht opeisen of kinderen die zichzelf juist wegcijferen en naar de achtergrond verdwijnen. Vaak komt dan ook pestgedrag om de hoek kijken.

Pestgedrag

Op bijna elke school en in iedere groep komt pestgedrag voor. Niet iedereen wil pestgedrag herkennen. Want daarmee geef je toe dat het in jouw groep gebeurt. Dat is moeilijk, want niemand wil dat er gepest wordt.

Pestgedrag wordt soms weggewuifd en gezien als plagen “Het valt allemaal wel mee”. Voor het slachtoffer, ouders en de pester geeft dit de indruk dat gedrag wordt goedgekeurd. Door te luisteren en de ander serieus te nemen wordt er een duidelijk signaal gegeven. “Zo gaan wij niet met elkaar om”.
Een pester heeft ‘succes’ doordat er meelopers zijn. Kinderen die toekijken, lachen, aanmoedigen. Daarom is het belangrijk om met de hele groep stil te staan bij wat er gebeurt, iedereen heeft een bepaalde rol.

Omgaan met pestgedrag

Door kinderen zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gedrag zijn zij vaak beter in staat om op een positieve manier in de groep te staan. Door concrete vragen te stellen voelen kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor hun gedrag.

  • Hoe kan jij zorgen dat andere kinderen goed door kunnen werken?
  • Wat kan jij bijdragen aan de sfeer in de groep?
  • Wat kan jij doen zodat we vanmiddag allemaal vrolijk naar huis gaan?

Het gaat erom dat kinderen zich bewust worden van hun gedrag en dat ze weten dat ze een keuze hebben om dit gedrag te veranderen. Door vragen te stellen denken kinderen na en reflecteren zij op hun gedrag.

  • Als je zo doet wordt het dan leuk of vervelend?
  • Krijg je op deze manier vrienden of verlies je juist vrienden?
  • Zouden kinderen het nu leuk vinden om met jou te spelen of zouden ze liever met iemand anders spelen?

Het doel van dit soort vragen is dat kinderen nadenken. Ze hoeven dan ook niet hardop antwoord te geven op een vraag, zolang ze maar nadenken. Het is belangrijk om altijd te reageren op signalen vanuit een groep. Stel vragen en luister naar elkaar.

Niet 1 perfecte manier maar wel 1000 goede manieren

Er is niet 1 manier die de juiste is. Ervaring en kennis zit in iedereen. Iedereen kan het verschil maken en hoe dat wordt gedaan, dat verschilt. Dat is ook prima, want iedereen is anders.
Wilt u graag met andere ouders in gesprek over dit onderwerp? Of een ander thema? Om ervaringen uit te wisselen? Of omdat het fijn is om te merken dat u niet de enige bent die wel eens worstelt tijdens de opvoeding?

Doe mee aan één van onze opvoedparty’s. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Jonger helpt op school!

Ter verbetering van het klassenklimaat bieden wij de WIJ training aan. Een training voor de hele klas die zich richt op de sfeer binnen de groep. Want in een groep met een positieve sfeer komt pesten minder vaak voor.

Dat wil toch iedereen? Neem contact met ons op.