Leren Doorzetten

In de Psychologie van 17 januari staat een stuk geschreven hoe de juiste mindset je kan helpen te bereiken wat je wilt. Helemaal in ons straatje! Vandaar dat we er graag een blog aan wijden. Het stuk beschrijft o.a. de onderzoeksvraag van de Amerikaanse wiskundedocent Angela Lee Duckworth. Zij kon als docent de vraag maar niet van zich af zetten: hoe kon het toch dat de ene leerling zo goed was en de andere zo verschrikkelijk worstelde met de lesstof? Uiteindelijk deed ze hier onderzoek naar en wat bleek? Het is niet onze intelligentie dat ons succes bepaalt, maar ons succes heeft veel meer te maken met ons vermogen tot doorzetten als het moeilijk wordt.

We schreven in ons blog ‘ik, ik ben de allerbeste’ over de invloed van complimenten op het ontwikkelen van een bepaalde mindset.

Hoe zat het ook alweer?

Vrij vertaald wordt met mindset iemands ‘mentaliteit’ of ‘instelling’ bedoeld. Er kan sprake zijn van een fixed mindset, een starre denkhouding waarbij mensen geloven dat eigenschappen vaststaan. Je hebt ze of niet.
Er kan ook sprake zijn van een growth mindset, een op groei gerichte denkhouding waarbij mensen ervan uitgaan dat eigenschappen zich kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door hard te werken of te oefenen.

In deze blog willen we u nog een paar aanvullende tips meegeven. Ondanks dat de manier van communiceren in eerste instantie onnatuurlijk kan aanvoelen is het absoluut de moeite waard het uzelf eigen te maken. Het draagt bij aan een meer open relatie met uw kinderen. Daarbij komt, als succes meer te maken heeft met volharding dan met intelligentie, is het dan niet heel fijn als we deze eigenschap bij onze kinderen kunnen stimuleren?

Tips:

  • Wees niet de kritische vriend van je kind maar wees de geïnteresseerde vreemdeling. Wees de OEN en probeer uw kind meer van een afstand te bekijken en vooral veel vragen te stellen. Bijvoorbeeld: Wat zou je op de lange termijn willen bereiken? Welke aanpak werkte goed toen je aan het leren was voor dat wiskundeproefwerk? Wat ging goed bij het leren van topografie, en wat werkte er niet? En is dat altijd zo of alleen in de omstandigheden waarin je toen verkeerde? Zijn er alternatieve strategieën te bedenken?
  • Zoals wij ook bij de Boostcamp benadrukken aan kinderen en ouders is dat je sterker kan worden. Leg uw kind uit dat niet alleen je spierballen sterker worden door ze te trainen, maar ook je hersenen worden sterker als je ze traint. Juist door dingen te proberen die we aanvankelijk best moeilijk vinden.
  • Gebruik eens vaker ‘Het is je gelukt!’ dan ‘Goed zo’. Op deze manier benoemt u het eigen aandeel van uw kind in een succes. Of als het niet gelukt is, kunt u zeggen ‘Het is nog niet gelukt’, dit biedt ook ruimte om samen te praten over wat uw kind anders kan doen om het de volgende keer wel te laten lukken.
  • Wees  bewust van uw eigen mindset. Denkt u zelf vaker ‘ dit is niks voor mij?’, ‘dat kan ik toch niet?’ Neem uw eigen mindset onder de loep, zodat u zich bewust wordt wat het begrip mindset betekent voor u en uw kind.
  • Verleg de nadruk van het resultaat naar het proces.
  • Frustratie hoort erbij. Al van baby af aan is het goed een kind te leren omgaan met frustratie, simpelweg door het hem zelf te laten ondergaan en niet alle bergen voor hem weg te halen. Wanneer hetgeen wat hij moest of wilde doen toch is bereikt kunt u hem een extra groot compliment geven voor zijn doorzettingsvermogen. En mooie bijkomstigheid,  daarmee stimuleert u gelijk zijn groeimindset!
  • Benoem wat u ziet als u merkt dat uw kind ontmoedigt raakt. Benoem het probleem en de emotie die u bij uw kind denkt te zien. Vraag of het klopt en probeer samen een oplossing te verzinnen.

Deze strategie leren aan uw kinderen vergt ook van u het nodige doorzettingsvermogen. Houd dus vol. Want doorzetten valt te leren!

Leer doorzetten tijdens de Boostcamp

De Boostcamp is het unieke programma waarbij kind en ouder getraind worden in het eigen maken van belangrijke vaardigheden. Doorzettingsvermogen is een van de thema’s die uitgebreid behandelt wordt tijdens de Boostcamp. Meer weten over deze training? Kijk op www.boostcamp.nu voor meer informatie.

Bronnen:

  • Psychologie Magazine donderdag 19 januari, MARILSE EERKENS

Fotocredit: