“Becoming is better than being”

Carol Dweck

Het is vandaag Nationale complimentendag, dus een mooi moment om eens stil te staan bij het geven van complimenten. Is dat iets wat je vaak doet of juist niet? En wat voor soort complimenten geef je dan?

Wat ben jij een lief kind!

Het lastige met complimenten geven is dat er vaak een oordeel aan gekoppeld zit. Daarnaast ligt de focus op het ‘zijn’. Jij bent slim, wat ben jij knap, jij bent goed in hockey, jij weet altijd het goede antwoord.

In plaats van de focus op het ‘doen’. Wat doe jij je best, wat werk je hard of jij denkt na voor je wat zegt.

We willen onze kinderen leren dat door te oefenen, fouten te maken en dingen uit te proberen zij zich verder zullen ontwikkelen. Iets wat ze uiteindelijk verder zal brengen, dan misschien het uitzonderlijke talent waarmee ze geboren zijn en waar ze verder geen invloed op hebben. Je hebt het of je hebt het niet, zonder dat je daar zelf iets voor gedaan hebt.

Complimenten op het ‘zijn’ zorgen voor een fixed mindset, aldus Dweck. Dat kan er toe leiden dat mensen geloven dat eigenschappen als intelligentie, sportiviteit, talent vaststaande eigenschappen zijn, die je hebt of niet. En dat talent zorgt voor succes, hard werken weggelaten. Als iets mislukt zien we dat als falen van onszelf, bijvoorbeeld ik ben dom, want het lukt niet. Kinderen worden hier onzeker van omdat ze willen voldoen aan een bepaalde standaard en als iets een keer niet lukt, wat zal voorkomen, gaan kinderen twijfelen of ze nog wel ‘slim zijn’.

In een growth mindset geloven mensen dat eigenschappen als intelligentie zich kunnen ontwikkelen door hard werken. En dat talent en intelligentie het startpunt zijn. Door complimenten te geven op het ‘doen’, wordt deze mindset bevorderd. Het benadrukt dat je invloed hebt op hoe dingen gaan en dat door te leren en te oefenen je ergens beter in kan worden. Waardoor we dingen durven uit te proberen en fouten zien als mogelijkheid om ergens van te leren. En niet als falen van onszelf.

Dus laten we vandaag extra stilstaan bij het soort complimenten dat we geven. Hoe kunnen we meer complimenten geven die de focus leggen op het ‘doen’ en zonder oordeel. Als dat niet gelijk lukt, geen probleem, becoming is better than being!

Tips:
  • Koppel complimenten aan de inzet en niet aan het resultaat.
  • Bijvoorbeeld, door het geven van ‘doe-complimenten’. Zoals ‘wat doe jij je best’, ‘wat heb je hard gewerkt’, ‘wat heb je leuke kleuren gebruikt bij die tekening’.
  • Vermijd ‘ben-complimenten’, zoals ‘wat ben je slim’ of ‘wat ben je knap’.
  • Vervang het ‘goed zo’ eens voor ‘het is je gelukt’.
  • Maak de complimenten concreet.
  • En het belangrijkste; meen het, zorg ervoor dat het oprecht is. Als je kind tijdens het koken een tekening onder je neus duwt en jij reageert met “prachtig” zonder er echt naar te kijken, is het niet oprecht. Benoem dat je straks wil kijken, maar nu even bezig bent.
Bronnen