Zelfstandigheid puberteit

Zodra een kind naar de middelbare school gaat moet het zelfstandiger zijn. Bovendien speelt zelfstandigheid een grote rol tijdens de puberteit. Jongeren willen ervaren hoe hun leven is zonder aanwezigheid van hun ouders. De vriendengroep krijgt een steeds belangrijkere rol. En de ouders… ? Die staan aan de zijlijn en kijken toe.

Loslaten

Tijdens de jonge jaren van het kind zijn de ouders de spil van hun bestaan. Vanaf de basisschool merken onze kinderen dat hun ouders niet de enige volwassenen zijn waarvan de mening telt. De mening van de docent gaat ineens ook een rol spelen. ‘Maar de juf zegt…’. Kinderen leren dat er een grotere waarheid is dan alleen die van hun ouders. Wanneer kinderen ouder worden willen ze ook steeds meer zelf doen. Een dergelijke fase hebben ouders al een keer eerder meegemaakt tijdens de peuterpuberteit. ‘Zelluf doen..’ is waarschijnlijk een vaak gehoorde zin.

Uw ouder wordende kind wil ook steeds meer zelf doen. Hun focus is meer gericht op leeftijdsgenoten. Uw tiener wil niet meer met u kleding kopen, maar met een vriend of vriendin. Naar school gaan wil hij/zij alleen of gezamenlijk met vrienden. Ouders worden naar de achtergrond gedrukt en het leven van onze adolescent draait om zelfstandigheid en vrienden en vriendinnen.

De rol van ouders is echter nog steeds van groot belang. Al verandert deze voortdurend. Ouders moeten voldoende mee kunnen bewegen met de ontwikkeling van het kind. Er moet een balans gezocht worden tussen grenzen stellen en loslaten.

Grenzen stellen

Alhoewel de jongere vraagt om meer vrijheid, vraagt hij niet om totale vrijheid. Een jongere heeft behoefte aan het opzoeken van grenzen en kijken hoe ver het kan gaan. Om te kunnen groeien heeft het weerstand nodig. De jongere wil zijn vrijheid niet krijgen, want dan is het geen eigen keuze, geen eigen daad, geen eigen zelfstandigheid. “Je moet begrenzing om je heen voelen om een eigen vorm te kunnen vinden”, is een bekende regel uit de psychologie. En deze geldt eigenlijk voor het jonge kind tot aan de adolescentie. Het is van belang voor de ontwikkeling naar een zelfstandige adolescent dat er zowel een begrenzing aanwezig is, als voldoende ruimte om eigen beslissingen te nemen.

Contact

Als ouder behoudt u een belangrijke taak voor uw opgroeiende kind. U stelt de grenzen. Hierbij is heldere communicatie van groot belang. Contact vormt als het ware de rode draad tijdens deze ontwikkelingen. Al wordt deze fase vaak als moeilijk ervaren omdat het soms gepaard gaat met ruzies, terugtrekken en/of weinig willen vertellen. Toch is het geen bedreiging voor de relatie. Het zijn signalen dat een kind op weg is naar volwassenheid. De meeste ouders zeggen dat zij na de puberteit, merken dat de relatie met hun kinderen beter, diepgaander en gelijkwaardiger is geworden. Ouders zeggen vaak dat ze hun kind weer terug hebben. Het is grotendeels een kwestie van tijd en hoort bij een gezonde ontwikkeling naar zelfstandigheid.

De zelfstandige puber

Geld zelf willen beheren is onderdeel van deze zelfstandigheid. Het begint met het vragen naar kleedgeld. Ook al levert dit meestal minder op. Toch hebben jongeren liever minder geld in eigen bezit, dan dat zij erom moet vragen. Andere voorbeelden zijn:

Werk

Werken voor geld is een grote stap in de richting van het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. De jongere leert om vaardigheden in nieuwe situaties toe te passen en verdient eigen geld. En zelfverdiend geld heeft een positief effect op het zelfbeeld van de jongere.

Wat u zelf kan doen

Bij Jonger krijgen wij vaak van ouders de vraag hoe zij hun kind aan werk kunnen helpen. Moet u als ouder uw kind hierbij ondersteunen? Uiteraard. Het is goed dat jullie samen de stappen doornemen die nodig zijn om een baantje te vinden. Vraag uw kind wat hij/zij zelf kan doen en waar hij/zij hulp bij nodig heeft. Schat in of het antwoord van uw kind terecht is. We bedoelen hiermee: is uw kind echt niet in staat om dit zelf te doen of vindt hij/zij het wel makkelijk wanneer u het regelt? Of, overschat uw kind zichzelf snel? Jongeren denken namelijk al snel dat zij veel zelf kunnen en overzien niet altijd de gevolgen.

Naast deze tips kan een professional uw kind helpen bij zijn weg naar volwassenheid, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. De training ‘Communiceren met jongeren’ geeft u als ouder meer informatie over de puberteit en hoe u het contact met uw kind goed kan onderhouden.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Jonger helpt u graag op weg!

Andere thema's
Scheiding