Weerbaarheid

Weerbaarheid betekent dat je jezelf tegen negatieve invloeden van buiten af weet te weren, verbaal en fysiek. Fysiek weerbaar houdt in dat wanneer je aangevallen wordt, je niet verlamt maar actie onderneemt. Soms is het verstandig rustig weg te lopen, soms om weg te rennen en soms om jezelf te verdedigen. Verbaal weerbaar zijn betekent dat je weet wat je moet zeggen wanneer iemand iets tegen je zegt wat je niet wil. Weerbaar houdt ook in dat je na langdurig zeuren nog steeds je standpunt weet vast te houden.

Zelfvertrouwen

Kinderen die weerbaar zijn hebben voldoende zelfvertrouwen. Deze kinderen kunnen voor zichzelf opkomen en durven ook voor andere kinderen op te komen. Zij kennen hun eigen grenzen (intuïtief of geleerd) en weten deze op een effectieve manier duidelijk aan te geven. Kinderen die weinig weerbaar zijn hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Doordat deze kinderen niet voor zichzelf durven op te komen zijn ze vaker slachtoffer van pesten. Het pesten zorgt voor negatieve ervaringen en deze ervaring heeft invloed op het zelfvertrouwen van het kind. Een vicieuze cirkel dus.

Training

Wanneer een kind onvoldoende weerbaar is, adviseren wij het kind deel te laten nemen aan een weerbaarheidstraining. Het kind of de jongere oefent de vaardigheden in een veilige setting, om zo meer zelfvertrouwen op te bouwen. Kinderen en jongeren leren nieuw gedrag, passen het buiten de training toe en komen zo in een positieve vicieuze cirkel terecht. Door de positieve ervaring bouwt het kind meer zelfvertrouwen op, zodat hij/zij het geleerde vaker zal gaan toepassen.

Rots & Water

Jonger geeft onder andere de Boostcamp en de Rots & Water training als weerbaarheidtraining. Dit zijn psychofysieke trainingen voor jongens en meisjes (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (autisme), jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ). Psychofysiek betekent dat we door middel van lichamelijke oefeningen fysieke, mentale en sociale vaardigheden aanleren. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Deze kunnen gaan over pesten, vriendschappen, meelopen, verliefdheid of seksualiteit. De trainingen zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en zelfreflectie.

Wat u zelf kan doen

Als ouder kunt u uw kind ondersteunen bij het vergroten van zijn of haar zelfvertrouwen. Geef uw kind positieve aandacht door samen dingen te ondernemen. Of laat het kind taken uitvoeren die hij/zij goed kan. Complimenteer uw kind waar mogelijk. Breid het takenpakket uit, zodat uw kind langzaamaan de vaardigheden steeds beter leert uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld samen koken: eerst geeft u opdrachten die uw kind goed kan uitvoeren (wassen van de groente, roeren) en breidt dit langzaam uit totdat uw kind zelf groente mag snijden in uw aanwezigheid of zelfs een eenvoudig gerecht mag maken en u de hulpchef wordt.

Mocht u hier meer over willen weten? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Jonger helpt u graag op weg!

Zie voor meer informatie de website www.rotsenwater.nl

Andere thema's
Scheiding