Sociale Vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn de eigenschappen die we bezitten om op een goede (een sociale) manier met de ander om te gaan. Je hebt deze vaardigheden nodig om te kunnen werken en spelen met een ander. Zo heb je de juiste vaardigheden nodig wanneer je hulp moet vragen of wanneer je een praatje met iemand wilt maken. Sociale vaardigheden helpen je het gewenste resultaat te bereiken. Als je goed contact kunt maken, kun je ook fijne vriendschappen sluiten.

Ontwikkeling Sociale Vaardigheden

Doorgaans leren we deze vaardigheden vanaf het moment dat we geboren worden. In eerste instantie met de ouders en andere familieleden, later met vriendjes en klasgenootjes. Hoe de omgeving op onze manier van contact maken reageert, is bepalend voor hoe je je eerste sociale vaardigheden ontwikkelt.

Positieve ervaringen bij het contact maken met anderen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Andersom geldt hetzelfde. Als we moeite hebben contact te maken, krijgen we vaker negatieve reacties. Wanneer dit bij kinderen gebeurt, lopen ze het risico afgewezen te worden. Zo wordt het steeds moeilijker voor het kind zich in sociale situaties aan te passen.

Signalen

Bij een kind of jongere die niet voldoende sociaal vaardig is, kunnen zich op meerdere gebieden problemen voordoen. Deze kinderen worden vaak buitengesloten of gepest. Bovendien kan het de schoolprestaties beïnvloeden.

Andere signalen en kenmerken die een kind of jongere kan geven zijn o.a.

Puberteit

Tijdens de puberteit gaan jongeren kritischer naar zichzelf kijken en zichzelf als onderdeel van de omgeving zien. De jongere wordt zich er bewust van dat zijn gedrag invloed heeft op de reactie van anderen en is beter in staat tot zelfreflectie (terugkijken op zijn handelen). Niet alleen het zelfbeeld verandert, maar ook het beeld dat andere van hem hebben verandert. Volwassenen gaan de jongere anders benaderen en hebben andere verwachtingen van hem of haar.

Sociaal Vaardig vs Sociaal onvaardig

Wanneer een jongere sociaal vaardig is, kan het voldoende reflecteren op zijn of haar eigen gedrag. Hij/zij kan nieuwe vaardigheden eigen maken en is in staat te anticiperen op de omgeving. Het zelfvertrouwen groeit en het zelfbeeld wordt positiever. De jongere groeit op tot een gelukkig en sociaal vaardige volwassene.

Het kan ook zijn dat de jongere moeite heeft met zelfreflectie of moeite heeft met het oppakken en eigen maken van nieuwe vaardigheden. Kinderen en jongeren die sociaal onvaardig zijn hebben allemaal iets gemeen. Zij vinden het allen moeilijk de verwachting van de omgeving op een juiste manier in te schatten. Als er al een inschatting wordt gemaakt, is deze veelal negatief. Ze hebben vaak negatieve gedachten zoals ‘ze moeten mij altijd hebben’ of ‘ze geloven me toch niet’. Dit negatieve zelfbeeld leidt tot onhandig gedrag, waardoor de jongeren vaker falen in sociale situaties en terecht komen in een neerwaartse spiraal. Het zelfvertrouwen daalt nog verder, hun zelfbeeld wordt negatiever. Ze voelen zich vaak eenzaam en ongelukkig.

Wat u zelf kan doen

Ouders moeten zich realiseren dat het voor het kind zelf moeilijk is om uit deze negatieve spiraal te komen. Meestal is het geen onwil maar onmacht. Het kind heeft uw hulp hard nodig. Het is belangrijk dat u helpt deze cirkel te doorbreken. Laat uw kind merken dat u hem of haar waardeert en neem uw kind serieus. Stop met afleren en ga aanleren. Reik uw kind hiervoor alternatief gedrag aan, geef hem meerdere keuzes en laat uw kind ook zelf meedenken. Waak ervoor dat u niet uw kind als persoon afwijst. In plaats van ‘wat ben jij toch een schreeuwlelijk’ is het beter ‘Ik wil niet dat je schreeuwt, ik kan je beter verstaan en naar je luisteren als je het rustig tegen mij zegt’ te gebruiken. U geeft feedback op het gedrag en niet op de persoon.

Jonger helpt u en uw kind graag verder. Naast dat we u ondersteunen bij het sociaal vaardiger maken van uw kind, kan een Rots & Water training of SAFE training uitkomst bieden. Soms is individuele begeleiding nodig en is een sociale vaardigheidstraining niet voldoende. Jonger bespreekt samen met u waar u en/of uw kind het meest baat bij heeft.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Jonger helpt u graag op weg!

Andere thema's
Scheiding