Pesten

We worden allemaal wel eens geplaagd. Door vrienden, in het gezin of op school. Dit kan geen kwaad. Spelenderwijs leren we zo om voor onszelf op te komen. Het is wat anders als je gepest wordt.

Plagen en Pesten

Bij plagen is er sprake van gelijkwaardigheid in de relatie tussen plager en geplaagde. Bij pesten daarentegen is er sprake van een machtsverschil, waardoor (in dit geval) het gepeste kind zich niet goed kan verweren. Bovendien is er bij pesten sprake van fysieke en/of psychische schade. (Van der Meer 1993).

Pesten kan omschreven worden als: “Het langdurig uitoefenen van geestelijke en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep personen tegen een eenling, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.”

Van alle tijden

De afgelopen tijd is pesten veel in het nieuws geweest. Er hebben verschrikkelijke situaties plaatsgevonden waarbij leerlingen zichzelf van het leven beroofden, onder ander vanwege pesterijen. Hoe erg de situatie nu lijkt te zijn, pesten is van alle tijden. Denk bijvoorbeeld aan de TV programma’s waarbij gepeste kinderen als volwassenen de -inmiddels ook volwassen- pesters confronteren met hun daden. Pesten kan op alle leeftijden plaatsvinden, bij kinderen op school en bij volwassenen op het werk.

Online Pesten

Online pesten, ook wel cyberpesten of digitaal pesten genoemd, is pesten via de computer of via de telefoon. In tegenstelling tot face-to-face pesten kan je elkaar bij online pesten niet zien. De dader blijft zo anoniem. Wanneer uw kind online gepest wordt, brengt dit het gevoel van veiligheid ernstig in gevaar. Uw kind blijft zich afvragen wie het geweest kan zijn. Online-pestgedrag kan bestaan uit een kind uitschelden, bedreigen en soms worden persoonlijke gegevens en (bewerkte) foto’s verspreid. Er bestaan zelfs lijsten waar meisjes op gezet worden om zo aan te geven dat zij voor jongens ‘makkelijk te krijgen’ zijn (Bangalijsten).

Gevolgen van Pesten

Pesten is altijd schadelijk: het richt psychische, sociale, lichamelijke en vaak ook materiële schade aan. Veel kinderen ervaren vaak later nog steeds gevolgen van het pesten. Ze hebben weinig zelfvertrouwen, voelen zich onveilig in sociale situaties, soms een isolement tot gevolg.

Enkele voorbeelden van psychische gevolgen:

Enkele voorbeelden van sociale gevolgen:

Enkele voorbeelden van lichamelijke gevolgen:

Wat u zelf kan doen

Wordt uw kind gepest? Wordt er gezegd dat uw kind gepest wordt of heeft u vermoedens dat het gepest wordt? Probeer er dan met uw kind over te praten. Luister actief en neem uw kind serieus. Het gaat om zijn of haar beleving. Probeer u in te leven in wat uw kind ervaart. Koppel het terug in uw eigen woorden om na te gaan of u het goed begrepen hebt. Vraag uw kind wat het zelf zou willen doen of wat hij/zij denkt dat er door andere gedaan moet worden. Denk zelf actief mee maar let wel op dat u uw kind voldoende ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen. Besluit samen wat er moet gebeuren. Maak een afspraak om er later weer op terug te komen om te kijken of de oplossing heeft gewerkt.

Is uw kind de pester? Wordt er gezegd / heeft u vermoedens dat uw kind pest? Probeer er met uw kind over te praten. Probeer achter de oorzaak van het pesten te komen. Voelt uw kind zich veilig op school? Is het de pester of een meeloper? Pest hij/zij omdat het bij de groep wil horen? Uit gewoonte of omdat het grappig is? Hoe gaat de school met pesten om? Vaak weten pesters niet wat ze anderen aandoen. Probeer uw kind gevoelig te maken voor wat het andere aandoet door te lezen over pesten, tv programma’s over pesten te kijken en door samen over de gevolgen van pesten te praten. Bespreek met uw kind hoe het zijn gedrag kan aanpassen. Geef uw kind hierbij het goede voorbeeld. Observeer (kijk en luister) naar uw kind. Schaam u niet om het met de school te bespreken. De school zal uw betrokkenheid en openheid juist waarderen.

Zowel de gepeste kinderen als de kinderen die pesten, adviseren wij deel te nemen aan een weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining. De Boostcamp van Jonger leert kinderen op een gezonde, prettige manier met andere kinderen om te gaan. De training vergroot het zelfvertrouwen van het kind. Bij Jonger bekijken we altijd samen met u welke traject het beste aansluit bij u en uw kind.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Jonger helpt u graag op weg!

Andere thema's
Scheiding