Assertiviteit

Assertieve kinderen weten wanneer zij in bepaalde situaties wel of niet te moeten reageren. Zij maken snel vrienden en deze vriendschappen zijn vaak van gelijkwaardig niveau. Een assertief kind is niet perse een leider of populair. Al wordt hij/zij wel gewaardeerd door leeftijdsgenoten en leerkrachten.

Sub-assertief gedrag

Assertief zijn betekent dat je op durft te komen voor jezelf en je mening. Zonder agressief te worden en door de ander in zijn waarde laten. Assertiviteit is voor verlegen en introverte kinderen vaak moeilijk op te brengen. Zij vermijden conflictsituaties zo veel mogelijk. Het komt ook voor dat deze sub-assertieve kinderen gaan overcompenseren met agressiviteit. Sub-assertieve of verlegen kinderen laten zich makkelijk de mond snoeren en zijn vaker slachtoffer van pesten. Het kind wil conflicten vermijden en door het vertoonde gedrag lukt dat juist niet. Op lange termijn leidt deze strategie meestal tot problemen. Kinderen raken geïsoleerd van de groep, lopen op hun tenen en gaan fouten maken. Omdat er steeds negatiever op hun gedrag gereageerd wordt, krijgt het kind steeds minder zelfvertrouwen. Soms leidt dit zelfs tot lichamelijke klachten.

Agressief gedrag

Agressief gedrag is het tegenovergestelde. Deze kinderen tonen vaak weinig respect voor andere kinderen. Het zijn de pesters in de klas, luisteren niet goed en krijgen respect van leeftijdgenoten door het af te dwingen. Ook dit gedrag werkt alleen op de korte termijn. Agressief gedrag veroorzaakt bijna dezelfde problemen op lange termijn zoals isolatie van de groep, steeds minder zelfvertrouwen door negatieve reacties van de omgeving en conflicten.

Assertief gedrag

Assertief zijn is de balans kunnen vinden tussen sub-assertief (verlegen en introvert) gedrag en agressief gedrag. Terwijl verlegen kinderen vaak bang zijn voor een agressieve reactie, triggert de verlegenheid en het niet reageren soms weer agressiviteit bij de ander. Zo ontstaat een vervelende negatieve cirkel bij beide type kinderen.

Bij assertieve kinderen zien we vaak dat zij:

Wat u zelf kan doen

Vaak horen we dat één van de ouders het gedrag van het kind herkent van zichzelf. Als ouder ben je een belangrijk voorbeeld voor je kind. Het kan lastig zijn als zowel ouder als kind tegen hetzelfde gedragsprobleem oplopen. Herkent u het gedrag? Benoem het dan! Het kan voor een kind een verademing zijn dat hij/zij niet de enige is die dit lastig vindt. Bovendien kunt u vertellen hoe u het zelf aanpakt in zulke situaties. Belangrijk hierbij is om voldoende ruimte open te laten voor de ideeën van uw kind. Dus vraag aan uw kind hoe zij/ hij zelf denkt het op te kunnen lossen. Wanneer een kind een eigen oplossing bedenkt en deze ook uitvoert kan dit een enorme boost zijn voor het zelfvertrouwen!

Naast deze tips kan de Boostcamp training van Jonger uitkomst bieden. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Jonger helpt u graag op weg!

Andere thema's
Scheiding