Boosheid bij kinderen

Herkent u dat ook? Uw kind die ineens vaker boos is dan normaal. En duren die boze buien eigenlijk al langer dan u zou willen? Dat u merkt dat uw kind ineens heel boos kan worden en u maar niet begrijpt waarom?

Boze buien, voor niemand een pretje… We krijgen vaak vragen over boosheid bij kinderen. Zowel over heel kleine kinderen als pubers. Boosheid komt op elke leeftijd voor. Soms is er sprake van een fase en past deze bij de ontwikkeling van een kind. Het kan ook zo vaak gebeuren dat u (en uw kind zelf waarschijnlijk ook) merkt dat het nodig is hier verandering in aan te brengen.

Wat is boosheid?

Het is goed om stil te staan bij wat boosheid eigenlijk is. Boosheid is een emotie die iedereen kent en er gewoon bij hoort. Bij kinderen leggen wij altijd uit dat boosheid goed is. Het heeft immers te maken met grenzen. Uiten en van je laten horen, dat is nuttig wanneer uw kind het ergens niet mee eens is of zich bedreigd voelt. Waar geen grenzen zijn voelt een kind zich vaak niet veilig. Toch wordt boosheid nog wel eens negatief bestempelt. Vooral wanneer het gepaard gaat met verbaal of fysiek geweld. We willen als ouders graag dat ons kind rustig blijft en zich ‘netjes’ gedraagt. Ouders kunnen schaamte voelen voor de bui van hun kind, zeker wanneer een boze bui gebeurt bij vrienden of in de supermarkt.

Gelukkig maakt iedere ouder dit wel eens mee en hoort het ook bij ontwikkeling van uw kind. Dus mocht u met het schaamrood op de kaken de supermarkt uit willen vluchten na een woede uitbarsting, bedenk dan dat het erbij hoort en over gaat.

Of bedenk dat het altijd erger kan. En lees dit stukje maar eens over een klein meisje wie een woede uitbarsting heeft bij President Obama.

Wanneer er sprake is van een ongewenste vorm van boos gedrag of de boze buien komen toch iets te vaak voor, is het goed om ‘achter’ het gedrag te kijken. En ons af te vragen wat het kind wil bereiken met zijn of haar boosheid. Wat is zijn of haar behoefte?

Wij vragen u eens stil te staan bij de volgende vragen:

 • Is uw kind op zoek naar erkenning? Een boos kind kan op zoek zijn naar aandacht. U bent zijn veilige haven en uw kind voelt zich veilig om met u de strijd aan te gaan en zijn frustratie te uiten. Waar kan de frustratie vandaan komen?
 • Heeft uw kind behoefte aan aandacht? Elk kind heeft behoefte aan contact. Boze buien kunnen iedereen in het gezin uitputten terwijl omgedacht deze negatieve aandacht ook een hoop energie en liefde bezit. Kinderen hebben behoefte aan liefde, aan aandacht, dit zorgt ervoor dat ze weten dat ze op de goede weg zitten. Is er voldoende warmte als bevestiging voor zijn goede gedrag? Of gaat de aandacht onbewust steeds vaker uit naar zijn negatieve gedrag?
 • Wordt uw kind voldoende gehoord? We hebben het vaak druk, sociaal, werk en met de kinderen. Toch kan een momentje van 1 op 1 aandacht voor uw kind uw een hoop tijd besparen. Een gesprekje op een rustig moment kan een hoop opleveren. Kinderen hebben het nodig dat ze hun genoegen en ongenoegen kunnen delen. Zijn er voldoende van die spontane momentjes dat er even echte aandacht is voor elkaar?
 • Voelt uw kind zich serieus genomen? Kinderen hebben de behoefte aan eerlijkheid. Eerlijk en gelijk behandeld worden maar ook mogen weten wat er speelt. Heeft uw kind het gevoel eerlijk behandeld te worden? Kan uw kind iets dwars zitten wat hij misschien wel ‘voelt’ maar niet weet?

Misschien hebben de bovenstaande vragen u al meer inzicht in de reden van het gedrag van uw kind. Het is belangrijk hier zo nu en dan eens bij stil te staan, eigenlijk voor elk kind.

Bespreek met uw (sparrings)partner wat u hierin  kunt veranderen. Naast dat u dit doet kunnen de volgende punten u helpen met het boze gedrag om te gaan.

Tips! 
 • Rustig blijven. U kunt gaan terug schreeuwen, het negeren of uw gezag flink doen gelden maar dit kan  averechts werken. Het is belangrijk dat u rustig blijft, goed in en uit ademt. Heeft u uw eigen emoties niet onder controle? Geef u zelf een moment om tot rust te komen en richt u dan op uw kind.
 • Maak contact met uw kind door het gedrag van uw kind wat u ziet te benoemen. “Ik zie dat je boos bent, ik hoor dat je heel hard zegt dat je boos op mama bent. Je stampt zo hard met je voeten, jij moet je wel heel boos voelen”. Zie ons blog voor meer over deze gesprekstechnieken.
 • Probeer met uw kind het gesprek aan te gaan en gebruik hiervoor de ik – boodschap.
 • Probeer een zelfverzekerde houding aan te nemen en met behulp van de ik – boodschap grenzen te stellen aan het gedrag van uw kind. Reik uw kind hierbij een alternatief aan zodat het de kans heeft om zijn gedrag weer bij te stellen.
 • Probeer te voorkomen om mee te gaan in het boze gedrag van uw kind en om het kind te beschuldigen met een jij – boodschap (jij ook altijd!).
 • Wij zeggen wel eens: choose you’re battles. Is dit conflict het waard om aan te gaan? Of is het beter even een grapje te maken en te zorgen dat uw kind hier weer gemakkelijk uit kan komen.
 • Spreek op rustige momenten met uw kind af wat het ten tijde van boze buien wel mag doen: bijvoorbeeld hardop tellen, heel langzaam gaan lopen, tikken en tellen, water drinken, etc.
 • Leer uw kind de sociale vaardigheden die u wel wilt zien op dat moment in plaats van wat u niet wilt zien. 
 • Zie de boosheid als kans om te leren confrontaties op een positieve manier op te lossen. Wees voorzichtig met het aangeven dat boosheid niet mag, erken de gevoelens van uw kind en leer het een manier die helpend is wanneer het in een lastige situaties terecht komt.
Jonger helpt!

Wij realiseren ons ook dat het niet altijd even makkelijk is om de tips zomaar toe te passen. Probeer kleine stapjes te maken, door niet alle tips tegelijk uit te willen voeren. Komt u er even niet uit? Soms is een adviserend gesprek met een professional al voldoende. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
[hr]
Fotocredit: