Begeleiding van leerlingen

Jonger biedt individuele begeleiding aan leerlingen. Er kunnen binnen de thuissituatie van een leerling omstandigheden zijn waardoor een leerling op school extra aandacht vraagt. Voor een school is het niet altijd makkelijk aan deze behoeften te voldoen. Wij hebben ervaring met allerlei situaties, zowel in de klas als thuis.